Sağlık

Epilepsi Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Epilepsi, tekrarlayan ve sebepsiz nöbetlerin görüldüğü kronik bir beyin hastalığıdır. Halk arasında “sara” olarak da bilinir. Epilepside sinir hücrelerinin doğal faaliyetleri bozulmaya uğramıştır. Bu bozulmayla birlikte tuhaf his ve davranışlar, kasılmalar, titremeler, kas spazmları ve bilinç kaybı ortaya çıkar.

Epilepsi Nedir?

Değişik şekillerde krizlerin görüldüğü epilepsinin pek çok olası sebepleri üzerinde durulmaktadır. Sinir sisteminde bozulmaya yol açan her şey epilepsi hastalığını tetiklemektedir. Beyindeki elektrik akımlarında anormallik olduğunda epilepsi nöbeti meydana gelir.

Epilepside otuzdan fazla farklı nöbet tipi vardır. Aynı hastada bu farklı nöbet türlerinin bir veya birkaçı görülebilir. Yapılan araştırmalara göre dünyada her yüz kişiden birinin epilepsi hastası olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’deki toplam epilepsi hasta sayısı 600.000 ile 800.000 arasında değişmektedir.

Epilepsi İlaçları

Epilepsi ilaçları nöbetleri durdurmaya ya da kontrol altına almaya yönelik, epilepsi tedavisinin temelini oluşturmaktadır. Epilepsi teşhisi konduktan sonra hastaya uygun olduğu düşünülen tek bir ilaç seçilerek tedaviye başlanır. Eğer seçilen ilaç krizleri kontrol altına alamadığında yeni bir ilaç seçilir ya da ilaç eklemesi yapılabilir.

Etken maddesi sodyum valproat bulunan Convulex CR tablet ve içeriğinde valproik asit olan Convulex Enterik kapsül epilepsi nöbetlerine sebep olabilecek kimyasalları kontrol altına alır ve nöbetleri engeller. Etken maddesi fenitoin sodyum olan Epanutin kapsül beyindeki uyarıları yavaşlatarak epilepsi krizlerini kontrol altına alır.

İçeriğinde gabapentin maddesi olan Gabtin kapsül, sinir sistemini etkileyerek epilepsi krizlerini önler. Etken maddesi karbamazepin olan Karberol tablet sinir uyarılarını azaltarak özellikle komplex parsiyel nöbetlerde etkili olan bir ilaçtır. İçeriğinde topiramat bulunan Topamax Film tablet, yetişkinlerde ve iki yaş üzeri çocuklarda parsiyel epilepsi nöbetlerini önlemektedir.

Epilepsi Krizi

Epilepsi krizi beyinde meydana gelen elektriksel akımın bozulmaya uğradığında gerçekleşen vücutta oluşan tepkidir. Vücutta sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlayan elektrik sinyalleri bir takım nedenlerle kesintiye uğrar, şiddetlenir ya da bozulurlar. Bu durumda beyindeki iletişim durur ya da karışıklığa uğrar ve epilepsi krizi ortaya çıkar.

Bugüne kadar otuzdan fazla epilepsi krizi tespit edilmiştir. Kriz tiplerinin özellikleri nöbeti tetikleyen elektriksel bozulmanın gerçekleştiği beyin bölgesinin yerine göre değişmektedir. Krizler herhangi bir zamanda aniden ortaya çıkar. Epilepsi krizleri çeşitli olmakla birlikte genel olarak bellek kaybı, kas ve göz seğirmesi, kas sertleşmesi, bilinç kaybını içerir. Krizden sonra kusma ihtiyacı görülebilir. Her kriz epilepsi krizi olarak tanımlanamaz. Bir krizin epilepsi krizi olması için belli aralıklarla tekrarlanıyor olması ve krizi başlatacak herhangi bir sebebin olmaması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu